كولونوسكوپي چيست؟

كولونوسكوپي روشي براي بررسي روده بزرگ مي باشد . در اين روش پزشك به كمك يك لوله انعطاف پذير كه

بیشتر بخوانید