بررسی ارتباط یبوست عملکردی با کیفیت زندگی کودکان۷ الی ۱۲ سال

یبوست عملکردی در کلیه گروههای سنی به ویژه در بین کودکان بسیار شایع بوده و علاوه بر پیامدهای بالینی در کودکان به ویژه اختلال در رشد فیزیکی و سلامت متابولیک آنان، اثرات سوء بر فعالیتهای اجتماعی و روزانه آنان داشته و در نهایت به اختلال کیفیت زندگی آنان منجر خواهد شد. هدف از اجرای طرح حاضر، بررسی شیوع یبوست در کودکان ۷ تا ۱۲ ساله و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی کودکان ایرانی بود.

 

یبوست و کیفیت زندگی

روش کار:

کودکان مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) که طی سال ۱۳۹۵ وارد مطالعه شدند و بر اساس معیارهای Rome III، کودکان دارای یبوست عملکردی تشخیص داده شدند. کیفیت زندگی کودکان با استفاده از پرسشنامه PedsQL ارزیابی شد.

نتایج:

در مجموع، ۱۸۴ کودک وارد مطالعه شدند که ۹۲ کودک مبتلا به یبوست و ۹۲ مورد سالم از لحاظ یبوست بودند. نمره کیفیت زندگی کودکان مبتلا به یبوست در هر چهار شاخص عملکرد فیزیکی، احساسی – هیجانی، اجتماعی و تحصیلی به مراتب کمتر از کودکان فاقد یبوست عملکردی بود. بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره و در حضور کلیه عوامل زمینه ای، یبوست عملکردی تنها فاکتور پیش بینی کننده موثر بر کاهش سطح کیفیت زندگی کودکان به شمار می رفت (ضریب بتا برابر ۰۵۲/۲۷، انحراف از معیار برابر ۴۱۵/۰، ارزش P کمتر از ۰۰۱/۰).

نتیجه گیری:

وقوع یبوست عملکردی در سنین پیش دبستانی و دبستانی، کلیه جنبه های کیفیت زندگی کودکان اعم از عملکرد فیزیکی، احساسی، اجتماعی و تحصیلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کبد و تغذیه کودکان و نوجوانان
تلفن تماس : ۰۲۱۶۶۱۲۶۱۸۷ ، ۰۲۱۶۶۱۲۶۱۸۸ ۰۲۱۶۶۱۲۶۱۸۹
کانال تلگرام : @govareshkoudakan
سایت : www.govaresh-koudakan.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *